г. Экибастуз ул. Энергетиков 54"А" eitiekb@mail.ru
Академик Қ.Сәтбаев атындағы Екібастұз инженерлік-техникалық институты
Екибастузский инженерно - технический институт им. академика К.Сатпаева
Политика института
Молодежная политика
 
Академическая политика
 
Антикоррупционная политика